Valgplattformen

Verdigrunnlag

Fri forskning og faglig autonomi

Videreutvikling av forskerutdanningen

En fremtidsrettet utdanning

Internasjonalisering og samarbeid

Synliggjøring, formidling og nettverksbygging

Rekruttering og karriereløp

Et godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte

Les hele valgplattformen

Student? Les hva vi ønsker å gjøre for deg!